På denne siden kan du finne Kart over Afrika, ditt lokale hjemsted, turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm.

Afrika

Afrika er den største verdensdelen etter Asia, med et landareal på 30,3 mill km², hvilket utgjør 20 % av landmassene på jorda. Afrika strekker seg i alt 8000 km fra nord til sør med ekvator omtrent på midten og med hav på alle kanter bortsett fra ved Suezkanalen i Egypt. Klimaet er tropisk rundt ekvator og subtropisk lengst i nord og sør. Middeltemperaturen er derfor høy over hele kontinentet, men nedbørsmengden og -mønsteret varierer stort fra regnskog til ørkenområder, fra kyst til innland, fra nord til sør. I 2005 ble Afrikas samlede befolkningsantall anslått til over 900 millioner, det vil si 14 % av verdens befolkning. Verdensdelen har flere stater enn noe annet kontinent, med sine 48 kontinentale stater og seks øystater.

Africa var opprinnelig navnet på en romersk provins som omfattet kontinentets nordlige middelhavskyst. Etterhvert er det blitt navnet på hele kontinentet, inkludert de områdene europeerne kalte det «svarteste Afrika», som først ble vitenskapelig utforsket fra 1800-tallet av.

Kontinentet har vært hardt rammet av krig helt siden europeerne begynte å kolonisere det. Noe av grunnen har vært den måten europeerne delte opp koloniområdene på. Grunnlaget for deres grenser ble lagt «med linjal» på Berlin-konferansen fra 1884 til 1885 uten hensyn til naturlige og tradisjonelle skillelinjer. I mange tilfeller førte dette til at hele folk og stammer ble splittet mellom to eller flere land, og i andre tilfeller førte det til at to eller flere folk som i generasjoner hadde ligget i strid med hverandre havnet i samme land.

Vitenskapen regner med at alle mennesker er etterkommere etter tidlige hominider som levde i det sentrale Øst-Afrika for 7 millioner år siden. De eldste menneskefunnene der er 200 000 år gamle.

Land

Kart over Afrika
Google Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Afrika
Google Earth
1024 x 768 punkter
Kart over Afrika
Bing Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Afrika
Nokia Maps
1024 x 768 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
1,516 x 1,894 punkter
Kart over Afrika
Africa Map.jpg
991 x 1,030 punkter
Kart over Afrika
Topographic map of Africa.jpg
9,600 x 10,500 punkter
Kart over Afrika
Africa 1909, Edward Hertslet (...
8,776 x 9,562 punkter
Kart over Afrika
1794 Boulton and Anville Wall ...
5,988 x 5,025 punkter