Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn. Thời tiết là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí quyển ở một thời điểm, một khoảng thời gian nhất định như nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ẩm thấp hay khô ráo. Hầu hết các hiện tượng thời tiết diễn ra trong tầng đối lưu Thuật ngữ này thường nói về hoạt động của các hiện tượng khí tượng trong các thời kì ngắn (ngày hoặc giờ), khác với thuật ngữ "khí hậu" - nói về các điều kiện không khí bình quân trong một thời gian dài. Khi không nói cụ thể, "thời tiết" được hiểu là thời tiết trên Trái Đất.

Thời tiết - Thế Giới

Bản đồ Thế Giới
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
7,874 x 5,605 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,545 x 3,007 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,511 x 3,002 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,400 x 2,700 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
4,800 x 2,400 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
4,014 x 2,141 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
2,058 x 1,746 điểm ảnh