ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - หมู่เกาะคอรัลซี

แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
20090204150822!Coral Sea map.p...
2,000 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
coral-sea-map.gif
1,276 x 1,025 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
BattleOfCoralSea IJN Operation...
974 x 683 พิกเซล