ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - ประเทศคอสตาริกา

เมือง

แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.png
2,413 x 2,431 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.png
1,860 x 1,804 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.png
1,280 x 974 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.jpg
1,148 x 1,034 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.PNG
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa-Rica Map.png
982 x 1,226 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
costarica ict.gif
4,223 x 3,019 พิกเซล