ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - ประเทศนอร์เวย์

เมือง

แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
4,960 x 5,820 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
2,000 x 2,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
1,837 x 1,900 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.png
1,200 x 1,275 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
982 x 1,230 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
980 x 1,220 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.png
964 x 1,024 พิกเซล