ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - สุราบายา

แผนที่ของสุราบายา
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya map.png
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map-0.jpg
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
2,303 x 3,307 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
peta-surabaya.jpg
1,932 x 2,574 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
1,289 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
18surabaya nn.jpg
1,241 x 875 พิกเซล