ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - ประเทศไลบีเรีย

เมือง

แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
3,037 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
2,000 x 1,892 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,861 x 1,949 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 พิกเซล