ลมฟ้าอากาศ (อังกฤษ: weather) เป็นสถานะของบรรยากาศ ถึงระดับที่ว่าบรรยากาศร้อนหรือเย็น เปียกหรือแห้ง สงบหรือมีพายุ เปิดหรือมีเมฆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศส่วนมากเกิดขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ ใต้ชั้นสตราโทสเฟียร์ ลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปหมายถึงอุณหภูมิวันต่อวันและกิจกรรมหยาดน้ำฟ้า ขณะที่ภูมิอากาศ (climate) เป็นคำใช้กับสภาพบรรยากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน

ลมฟ้าอากาศ - โลก

แผนที่ของโลก
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
7,874 x 5,605 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,545 x 3,007 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,511 x 3,002 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,509 x 2,973 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,400 x 2,700 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
4,800 x 2,400 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
4,014 x 2,141 พิกเซล