Här hittar du kartor över Världen samt en del fakta om Världen, från WorldMapFinder (Kartor över Världen, Översikt över Världen, Sevärdheter i Världen, Världen Turism ). Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. Exempel på sådana tillstånd är temperatur, nederbörd, vind och åska. Exempel på väder i meningen växlingar i tillståndet är uppklarnande (minskad molnighet) och varannandagsväder (när vädret växlar mellan två olika lägen för varje dag). Vanligtvis avser man jordens väder, det vill säga tillståndet i jordens atmosfär, men det finns även väder på andra planeter med atmosfär. Läran om väder kallas meteorologi. Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under korta tidsperioder (timmar eller dagar). Väderlek avser vädret under ett par dagar upp till två veckor. Gränsen mellan väder och väderlek är varierande. Väderlek omfattar den tid över vilken de flesta prognoser om vädret ställs. Klimat avser statistiska egenskaper hos vädret över längre tidsperioder. Enkelt uttryckt kan man säga att klimat är vädrets historia.

Väder - Världen

Karta över Världen
Google Maps
1024 x 768 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
7,874 x 5,605 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,545 x 3,007 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,511 x 3,002 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,509 x 2,973 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
5,400 x 2,700 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
4,800 x 2,400 pixel
Karta över Världen
World Map.jpg
4,014 x 2,141 pixel