Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Μάτσου Πίτσου

Χάρτης Μάτσου Πίτσου
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
inca trail.jpg
743 x 493 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
machupicchu fugawi.jpg
694 x 442 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
cusco map.jpg
550 x 602 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
0010-PICT7310-Map-Machupicchu ...
533 x 400 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
map incatrail ing.jpg
500 x 427 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
incatrailmap.jpg
491 x 481 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μάτσου Πίτσου
Peru web opis.jpg
406 x 401 εικονοστοιχεία