Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Περού

Πόλη

Χάρτης Περού
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.png
2,348 x 2,947 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.png
2,101 x 2,851 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.png
1,966 x 2,834 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.png
1,400 x 2,000 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.jpg
1,397 x 1,738 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.jpg
1,397 x 1,738 εικονοστοιχεία
Χάρτης Περού
Peru Map.jpg
1,397 x 1,737 εικονοστοιχεία