Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Μελβούρνη

Χάρτης Μελβούρνης
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
20080511002657!Greater Melbour...
4,400 x 4,489 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Greater Melbourne Map 4 - May ...
3,354 x 3,363 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Greater Melbourne Map - May 20...
3,300 x 3,367 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Greater Melbourne Map 2 - May ...
3,300 x 3,367 εικονοστοιχεία
Χάρτης Μελβούρνης
Copy%20of%20Melbourne-City%20M...
3,156 x 2,975 εικονοστοιχεία