Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Σκιάθος

Χάρτης Σκιάθος
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
skiathos.gif
650 x 509 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
xartisen.jpg
630 x 532 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
STS51F-44-27 skiathos.jpg
483 x 480 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
skiathos-map.gif
430 x 438 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
skiathos-map.gif
420 x 420 εικονοστοιχεία
Χάρτης Σκιάθος
hellas skiathos map.gif
400 x 420 εικονοστοιχεία