Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Ιαπωνία

Πόλη

Χάρτης Ιαπωνίας
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.png
2,430 x 3,000 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.png
1,800 x 1,400 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.jpg
1,638 x 2,092 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.jpg
1,557 x 1,419 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.jpg
1,082 x 1,292 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.jpg
1,080 x 1,312 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ιαπωνίας
Japan Map.png
753 x 1,024 εικονοστοιχεία