Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Γκάνα

Περιφέρειες της Γκάνα
Πόλη

Χάρτης Γκάνα
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.png
2,367 x 3,092 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
1,495 x 2,233 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,740 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,737 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
1,398 x 1,737 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
1,048 x 1,120 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana Map.jpg
964 x 1,304 εικονοστοιχεία