Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Ερυθραία

Πόλη

Χάρτης Ερυθραίας
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.png
3,038 x 2,257 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.jpg
3,008 x 2,610 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.jpg
2,964 x 2,564 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.jpg
1,148 x 927 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.jpg
1,046 x 1,190 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Eritrea Map.jpg
851 x 699 εικονοστοιχεία
Χάρτης Ερυθραίας
Geological Map of Eritrea.jpg
4,953 x 3,509 εικονοστοιχεία