Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Αφρική

Χώρα

Χάρτης Αφρικών
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 εικονοστοιχεία
Χάρτης Αφρικών
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 εικονοστοιχεία