Με τον γενικό όρο καιρός εννοείται η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης της υγρασίας και του υφισταμένου ανέμου (ένταση και διεύθυνση), με ότι άλλο φαινόμενο συνοδεύει αυτά, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ή στον υπερκείμενο αέρα του ίδιου πάντα τόπου. Η επιστήμη που εξετάζει τον καιρό είναι η Μετεωρολογία. Συνεπώς θα μπορούσε να ορισθεί ότι καιρός είναι το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία και κατά μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Καιρός - Παγκόσμιο

Παγκόσμιος Χάρτης
Google Maps
1024 x 768 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
7,874 x 5,605 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
5,545 x 3,007 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
5,511 x 3,002 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
5,509 x 2,973 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
5,400 x 2,700 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
4,800 x 2,400 εικονοστοιχεία
Παγκόσμιος Χάρτης
World Map.jpg
4,014 x 2,141 εικονοστοιχεία