Vítejte na stránkách WorldMapFinder, Vyhledávání Mapa Asie. Politické, reliéfní, slepé, satelitní a online mapy světa. Počasí je okamžitý stav v ovzduší na určitém místě. Je dáno stavem všech atmosférických jevů pozorovaných na určitém místě a v určitém krátkém časovém úseku nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem (např. teplota vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení apod.) Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. Ohromné masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci pohybovat se ve směru hodinových ručiček. Na jižní polokouli se tyto masy pohybují opačným směrem. Počasí je jedním jedinečným stavem atmosféry. Počasí je obvykle chápáno jako stav troposféry, protože ta je člověku nejblíže a bezprostředně ho obklopuje. Obecný typ počasí v oblasti se nazývá podnebí nebo klima. Počasí se může měnit velmi rychle, změna klimatu se obvykle velmi pozvolná.

Mapa Asie
Google Maps
1024 x 768 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
2,876 x 2,094 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
2,607 x 1,796 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
2,503 x 2,048 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
1,801 x 2,338 pixelů
Mapa Asie
World Map.jpg
1,585 x 1,486 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
1,519 x 2,010 pixelů
Mapa Asie
Asia Map.jpg
1,516 x 2,010 pixelů