Метеорологичното време е съвкупността от метеорологични явления, които се случват в атмосферата на дадено място и в даден момент от времето, и по-конкретно онези, които се случват в хидросферата и тропосферата на Земята. Понятието за време има отношение към текущото състояние на атмосферата, за разлика от понятието за климат, което се отнася към усреднените атмосферни условия на базата на по-дългосрочни налбюдения и измервания. В продължение на хиляди до стотици хиляди години промените в земната орбита намират отражение в количеството и разпределението на слънчевата енергия, получавана от Земята, което е обусловило климата като цяло. Атмосферните събития формиращи времето се дължат на разликите в относителните стойности на температурата и влажността на атмосферата на различните места на земната повърхност, като тези разлики се обуславят както от различния ъгъл, под който пада слънчевата светлина на различните места, така и от наклона на земната ос спрямо орбиталната равнина, който е причина за разликите в този ъгъл в рамките на годината, т.е. за сезонния характер на времето. На земната повърхност температурите обикновено варират през годината в интервала ±40°C. Най-често наблюдаваните атмосферни явления са ветровете, облаците, дъждът, снегът, мъглите и прашните бури. Сред по-редките са природни бедствия като торнада, урагани и снежни бури.

Град

Карта на Шотландия
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.png
2,048 x 2,954 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.png
2,048 x 2,944 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.jpg
1,600 x 2,000 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.png
1,128 x 1,483 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.png
1,065 x 1,400 пиксела
Карта на Шотландия
Scotland Map.png
1,024 x 1,563 пиксела
Карта на Шотландия
SCOTLAND North1159974153.jpg
3,506 x 2,481 пиксела