Метеорологичното време е съвкупността от метеорологични явления, които се случват в атмосферата на дадено място и в даден момент от времето, и по-конкретно онези, които се случват в хидросферата и тропосферата на Земята. Понятието за време има отношение към текущото състояние на атмосферата, за разлика от понятието за климат, което се отнася към усреднените атмосферни условия на базата на по-дългосрочни налбюдения и измервания. В продължение на хиляди до стотици хиляди години промените в земната орбита намират отражение в количеството и разпределението на слънчевата енергия, получавана от Земята, което е обусловило климата като цяло. Атмосферните събития формиращи времето се дължат на разликите в относителните стойности на температурата и влажността на атмосферата на различните места на земната повърхност, като тези разлики се обуславят както от различния ъгъл, под който пада слънчевата светлина на различните места, така и от наклона на земната ос спрямо орбиталната равнина, който е причина за разликите в този ъгъл в рамките на годината, т.е. за сезонния характер на времето. На земната повърхност температурите обикновено варират през годината в интервала ±40°C. Най-често наблюдаваните атмосферни явления са ветровете, облаците, дъждът, снегът, мъглите и прашните бури. Сред по-редките са природни бедствия като торнада, урагани и снежни бури.

Време - Канарски острови

Карта на Канарските Острови
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Канарските Острови
txu-oclc-6654394-nh-28-3rd-ed....
5,028 x 4,660 пиксела
Карта на Канарските Острови
Detailed-Tenerife-Road-Map.gif
2,398 x 2,377 пиксела
Карта на Канарските Острови
karte-1-580-en.gif
1,400 x 646 пиксела
Карта на Канарските Острови
amp canarias wwf.jpg
1,024 x 749 пиксела
Карта на Канарските Острови
canary-islands-map.gif
1,000 x 1,000 пиксела