แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Population-Density-sm.jpg
1,024 x 663 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Precipitation-sm.jpg
1,024 x 663 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
CRNationalDryMonths-sm.jpg
1,024 x 663 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
crmap-detailed.png
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
costa%20rica%20map.jpg
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa Rica map detail.PNG
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
costa pol87.jpg
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
costa pol87.jpg
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa pol87.jpg
1,015 x 1,244 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
costa rica map.jpg
982 x 1,226 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
CostaRicaMap.gif
982 x 1,226 พิกเซล
แผนที่ของประเทศคอสตาริกา
Costa Rica map shaded relief.p...
982 x 1,226 พิกเซล