แผนที่ของทรอนด์เฮม
Trondheim map 1898.jpg
2,548 x 2,080 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
3091 trondheimdining.jpg
1,263 x 878 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
trondheim.jpg
1,000 x 1,821 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Stadtplan-Trondheim-7966.jpg
1,000 x 1,311 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
sentrumtrondheim06.jpg
863 x 602 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
city map.gif
829 x 833 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
city map.gif
829 x 833 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
map%20Trondheim small.jpg
797 x 824 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
map%20Trondheim BW small.jpg
797 x 824 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Statens-Kartverk-trondheim-sam...
706 x 716 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
trondheim-map.jpg
700 x 870 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
Trondheim map.gif
700 x 699 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
city map.jpg
693 x 1,041 พิกเซล
แผนที่ของทรอนด์เฮม
map.jpg
600 x 517 พิกเซล