Χάρτης Γκάνα
ghana rel 1983.jpg
1,065 x 1,307 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghanarelief.jpg
1,060 x 1,298 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana rel96.jpg
1,060 x 1,298 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Map-Ghana.jpg
1,053 x 868 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana admin 2007.jpg
1,048 x 1,263 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana 3tourist%20map.jpg
1,048 x 1,120 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana rel 2007.jpg
1,047 x 1,265 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana pol 2007.jpg
1,045 x 1,262 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana%20map.jpg
1,045 x 1,262 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
map-ghana2.jpg
1,000 x 1,479 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
map-ghana3.jpg
1,000 x 558 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana-map-pol1996.jpg
996 x 1,244 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
Ghana 19845.gif
996 x 1,226 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
GHANA-W2.gif
836 x 1,024 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
mapofghana.jpg
812 x 1,126 εικονοστοιχεία
Χάρτης Γκάνα
ghana-map.jpg
800 x 989 εικονοστοιχεία