WorldMapFinder, Putovanja oko svijeta s kartu svijeta (Fizička, Politička, Interaktivna, auto, Prazna Karta Salvador). Google Maps je Googleova tehnologija besplatnih digitalnih mrežnih karata, koje čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja (plana kretanja), lokatora traženih mjesta, itd.

Google Maps - Salvador

Grad

Karta Salvador
Google Maps
1024 x 768 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.png
2,590 x 1,926 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.png
2,500 x 1,847 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.jpg
2,000 x 1,269 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.png
1,963 x 1,797 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,300 x 1,078 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,088 x 600 piksela
Karta Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,058 x 599 piksela