Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Град

Карта на Уругвай
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
2,184 x 2,276 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
2,128 x 2,233 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,927 x 2,211 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,383 x 1,543 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
1,020 x 1,186 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.jpg
1,012 x 1,166 пиксела
Карта на Уругвай
Uruguay Map.png
1,000 x 1,056 пиксела