Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Google Карти - Южна Америка

Държава

Карта на Южна Америка
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
7,200 x 10,886 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,556 x 2,000 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,519 x 2,011 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,516 x 1,999 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,497 x 2,000 пиксела
Карта на Южна Америка
South-America Map.jpg
1,181 x 1,732 пиксела