Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Google Карти - Антарктида

Карта на Антарктида
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
3,420 x 3,106 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
3,200 x 3,200 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
2,000 x 1,646 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,611 x 1,960 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,493 x 1,493 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,264 x 1,024 пиксела
Карта на Антарктида
Antarctica Map.jpg
1,200 x 1,200 пиксела