Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Град

Карта на Уганда
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.png
2,348 x 2,947 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
2,224 x 2,262 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
2,200 x 2,767 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,441 x 1,466 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
1,397 x 1,737 пиксела
Карта на Уганда
Uganda Map.jpg
971 x 945 пиксела