Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Град

Карта на Оман
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
3,039 x 3,956 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
3,000 x 4,128 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
2,348 x 2,947 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,537 x 2,000 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,272 x 1,516 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
1,006 x 1,260 пиксела
Карта на Оман
Oman Map.jpg
980 x 1,276 пиксела