Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Град

Карта на Мароко
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.jpg
4,732 x 3,727 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.png
3,038 x 2,257 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.jpg
1,774 x 1,549 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.jpg
1,380 x 1,076 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.jpg
929 x 1,048 пиксела
Карта на Мароко
Morocco Map.jpg
891 x 949 пиксела
Карта на Мароко
afr mapan.jpg
4,820 x 3,952 пиксела