Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Град

Карта на Еритрея
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.png
3,038 x 2,257 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
3,008 x 2,610 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
2,964 x 2,564 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
1,148 x 927 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
1,046 x 1,190 пиксела
Карта на Еритрея
Eritrea Map.jpg
851 x 699 пиксела
Карта на Еритрея
Geological Map of Eritrea.jpg
4,953 x 3,509 пиксела