Google Карти е картографска услуга на Google, с която могат да се разглеждат географски карти в произволен уеббраузър. Има допълнителен режим за разглеждане на сателитни изображения с или без картографско съдържание, както и теренни карти с изолинии на височините над морското равнище.

Държава

Карта на Африка
Google Maps
1024 x 768 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 пиксела
Карта на Африка
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 пиксела