WorldMapFinder, Putovanja oko svijeta s kartu svijeta (Fizička, Politička, Interaktivna, auto, Prazna Karta Armenije).

Armenija

.gif

Armenija, službeno Republika Armenija je država na južnom Kavkazu. Na zapadu graniči s Turskom, na sjeveru s Gruzijom, na istoku s Azerbajdžanom, na jugu s Iranom i azerbajdžanskom eksklavom Nahičevan.

Prije raspada Sovjetskog Saveza je Armeniji po Staljinovoj odluci (iz 1923., kad je bio ministar za narodnosti) pripadala i eksklavica Baškend unutar teritorija Azerbajdžana, dok su Azerbajdžanu pripadale četiri eksklave unutar pokrajine Tavuš i jedna u pokrajini Ararat. Kad se Sovjetski Savez raspao i kad su se pojavile napetosti oko Gorskoga Karabaha, obje su države pripojile te eksklavice svojem teritoriju. Trenutačno su otvorene granice s Gruzijom i Iranom, dok su granice s Turskom i Azerbajdžanom zatvorene. 1991. Armenija je nastala na području bivše Armenske SSR.

Upravna podjela Armenije
Grad

Karta Armenije
Google Maps
1024 x 768 piksela
Karta Armenije
Google Earth
1024 x 768 piksela
Karta Armenije
Bing Maps
1024 x 768 piksela
Karta Armenije
Nokia Maps
1024 x 768 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.png
3,038 x 2,257 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.jpg
1,437 x 1,393 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.jpg
1,409 x 1,546 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.jpg
1,409 x 1,544 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.png
1,318 x 1,305 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.png
1,316 x 1,249 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.png
1,169 x 1,198 piksela
Karta Armenije
Armenia Map.jpg
1,101 x 1,123 piksela
Karta Armenije
armenia trans-2002.jpg
2,000 x 2,172 piksela
Karta Armenije
Armenia 2002 CIA map.jpg
1,944 x 2,088 piksela
Karta Armenije
Armenia regions map.png
1,239 x 1,196 piksela
Karta Armenije
Armenia location map.png
1,160 x 1,190 piksela