WorldMapFinder, Putovanja oko svijeta s kartu svijeta (Fizička, Politička, Interaktivna, auto, Prazna Karta Armenije).
 • Karta Armenije - 2,000 x 2,172 piksela
 • Karta Armenije - 1,944 x 2,088 piksela
 • Karta Armenije - 1,160 x 1,190 piksela
 • Karta Armenije - 998 x 1,164 piksela
 • Karta Armenije - 1,022 x 1,126 piksela
 • Karta Armenije - 1,016 x 1,124 piksela
 • Karta Armenije - 1,008 x 1,070 piksela
 • Karta Armenije - 1,008 x 1,070 piksela
 • Karta Armenije - 989 x 1,065 piksela
 • Karta Armenije - 1,000 x 1,024 piksela

  Armenija - Karta Armenije

  Armenija, službeno Republika Armenija je država na južnom Kavkazu. Na zapadu graniči s Turskom, na sjeveru s Gruzijom, na istoku s Azerbajdžanom, na jugu s Iranom i azerbajdžanskom eksklavom Nahičevan.

  Prije raspada Sovjetskog Saveza je Armeniji po Staljinovoj odluci (iz 1923., kad je bio ministar za narodnosti) pripadala i eksklavica Baškend unutar teritorija Azerbajdžana, dok su Azerbajdžanu pripadale četiri eksklave unutar pokrajine Tavuš i jedna u pokrajini Ararat. Kad se Sovjetski Savez raspao i kad su se pojavile napetosti oko Gorskoga Karabaha, obje su države pripojile te eksklavice svojem teritoriju. Trenutačno su otvorene granice s Gruzijom i Iranom, dok su granice s Turskom i Azerbajdžanom zatvorene. 1991. Armenija je nastala na području bivše Armenske SSR.

  Grad - Armenija - Europa

  Google Maps - Karta Armenije
  Google Maps - Karta Armenije
  Google Earth - Karta Armenije
  Google Earth - Karta Armenije
  Bing Maps - Karta Armenije
  Bing Maps - Karta Armenije
  Nokia Maps - Karta Armenije
  Nokia Maps - Karta Armenije
  Karta Armenije - 4,444 x 4,486 piksela
  Karta Armenije - 3,300 x 2,550 piksela
  Karta Armenije - 3,300 x 2,550 piksela
  Karta Armenije - 3,300 x 2,550 piksela
  Karta Armenije - 2,953 x 2,953 piksela
  Karta Armenije - 2,880 x 3,408 piksela
  Karta Armenije - 2,766 x 2,653 piksela
  Karta Armenije - 2,048 x 2,069 piksela