WorldMapFinder, Putovanja oko svijeta s kartu svijeta (Fizička, Politička, Interaktivna, auto, Prazna Karta Republika Kine).

Republika Kina

.gif

Republika Kina, poznata kao i Tajvan je djelomično priznata de facto država, koja se nalazi većim dijelom na otoku Tajvan u istočnoj Aziji. Zajedno sa susjednim manjim otočnim skupinama Peskadori, Quemoy i Matsu od 1949. funkcionira kao de facto neovisna država koja sebe naziva Republika Kina (kin. , Chung-hua Min-kuo). Vlasti Narodne Republike Kine kao i većine država svijeta, uključujući i Hrvatsku, ne priznaju vladu Republike Kine i smatraju Republiku Kinu dijelom Narodne Republike Kine.

Karta Republika Kine
Google Maps
1024 x 768 piksela
Karta Republika Kine
Google Earth
1024 x 768 piksela
Karta Republika Kine
Bing Maps
1024 x 768 piksela
Karta Republika Kine
Nokia Maps
1024 x 768 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.png
1,816 x 2,559 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.png
1,200 x 1,600 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.jpg
1,200 x 1,600 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.jpg
1,042 x 1,254 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.gif
1,016 x 1,246 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.jpg
1,016 x 1,222 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.png
1,016 x 1,221 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.png
1,000 x 1,415 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan Map.png
923 x 1,292 piksela
Karta Republika Kine
1943 Japanese World War II Avi...
6,000 x 5,469 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 piksela
Karta Republika Kine
Taiwan map division of air con...
2,000 x 2,824 piksela