WorldMapFinder, Putovanja oko svijeta s kartu svijeta (Fizička, Politička, Interaktivna, auto, Prazna Karta Gvineja).

Gvineja

.gif

Gvineja je država u zapadnoj Africi. Na zapadu izlazi na Atlantski ocean, a na kopnu graniči sa sljedećim državama: Gvinejom Bisau i Senegalom na sjeveru, Malijem na sjeveroistoku, Bjelokosnom Obalom na istoku, Liberijom na jugu te Sijera Leoneom na jugozapadu.

Terirotrij Gvineje je uglavnom nizinski koji je pokriven savanama. Osim nizima, Gvineja je jednim djelom brdovita i pokrivena gustim tropskim šumama. Obilježje Gvineje jest u tomu da je izvorište triju rijeka koje opskrbljuju vodom dobrim djelom subsaharsko područje zapadne Afrike, a to su rijeke Gambia, Bafing i Niger. U području sjeverno od planine Nimba, izvire i rijeka Cavalla.

Grad

Karta Gvineja
Google Maps
1024 x 768 piksela
Karta Gvineja
Google Earth
1024 x 768 piksela
Karta Gvineja
Bing Maps
1024 x 768 piksela
Karta Gvineja
Nokia Maps
1024 x 768 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
3,320 x 2,486 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.png
3,092 x 2,367 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
2,527 x 1,919 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,398 x 1,632 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,398 x 1,632 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,137 x 841 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,080 x 1,272 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,040 x 1,120 piksela
Karta Gvineja
Guinea Map.jpg
1,000 x 740 piksela
Karta Gvineja
Un-guinea.png
3,092 x 2,367 piksela
Karta Gvineja
Un-guinea-bissau.png
2,709 x 2,073 piksela
Karta Gvineja
Guinea Regions map.png
2,527 x 1,919 piksela