Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

 - 

Bản đồ của
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của
Koh Samui big.jpg
1,200 x 1,328 điểm ảnh
Bản đồ của
samuimap-1200.jpg
1,200 x 1,195 điểm ảnh
Bản đồ của
samuimap airport 1000.jpg
1,000 x 996 điểm ảnh
Bản đồ của
Kaart-Koh-Samui.gif
951 x 1,116 điểm ảnh
Bản đồ của
samuimap-720.jpg
720 x 717 điểm ảnh
Bản đồ của
samui-map-main.gif
720 x 640 điểm ảnh
Bản đồ của
c1.gif
700 x 700 điểm ảnh