กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - หมู่เกาะคอรัลซี

แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
20090204150822!Coral Sea map.p...
2,000 x 2,000 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
coral-sea-map.gif
1,276 x 1,025 พิกเซล
แผนที่ของหมู่เกาะคอรัลซี
BattleOfCoralSea IJN Operation...
974 x 683 พิกเซล