กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - ประเทศนอร์เวย์

เมือง

แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
4,960 x 5,820 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
2,000 x 2,100 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
1,837 x 1,900 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.png
1,200 x 1,275 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
982 x 1,230 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.jpg
980 x 1,220 พิกเซล
แผนที่ของประเทศนอร์เวย์
Norway Map.png
964 x 1,024 พิกเซล