กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

ประเทศ - ทวีปยุโรป - โลก

    - ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป - แผนที่ของทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน

ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก
กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของทวีปยุโรป
กูเกิล แมปส์ - แผนที่ของทวีปยุโรป
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของทวีปยุโรป
กูเกิล เอิร์ธ - แผนที่ของทวีปยุโรป
Bing Maps - แผนที่ของทวีปยุโรป
Bing Maps - แผนที่ของทวีปยุโรป
Nokia Maps - แผนที่ของทวีปยุโรป
Nokia Maps - แผนที่ของทวีปยุโรป
แผนที่ของทวีปยุโรป - 7,243 x 4,912 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 5,923 x 4,866 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 4,666 x 2,814 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 3,992 x 3,012 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 3,992 x 3,012 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 3,992 x 3,012 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 3,729 x 2,886 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป - 3,500 x 2,501 พิกเซล