กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - ทวีปยุโรป

ประเทศ

แผนที่ของทวีปยุโรป
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 พิกเซล
แผนที่ของทวีปยุโรป
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 พิกเซล