กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - สุราบายา

แผนที่ของสุราบายา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya map.png
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map-0.jpg
2,362 x 2,932 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
2,303 x 3,307 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
peta-surabaya.jpg
1,932 x 2,574 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
surabaya-map.png
1,289 x 1,600 พิกเซล
แผนที่ของสุราบายา
18surabaya nn.jpg
1,241 x 875 พิกเซล