กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - มันโรเวีย

แผนที่ของมันโรเวีย
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
monrovia.jpg
2,051 x 3,381 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
Liberia.jpg
1,600 x 1,054 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
dg-usemb overview monrovia ann...
1,222 x 872 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
liberia monrovia agglo.jpg
1,200 x 1,978 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
monrovia-map10.jpg
980 x 700 พิกเซล
แผนที่ของมันโรเวีย
1358C461A4889FB7C1256F2D0047FC...
950 x 707 พิกเซล