กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - ประเทศไลบีเรีย

เมือง

แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
3,037 x 2,257 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
2,000 x 1,892 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,861 x 1,949 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 พิกเซล
แผนที่ของประเทศไลบีเรีย
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 พิกเซล