กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - ทวีปแอฟริกา

ประเทศ

แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 พิกเซล
แผนที่ของทวีปแอฟริกา
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 พิกเซล