กูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล สำหรับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือในโทรศัพท์มือถือ ดูภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรูปแบบ 3 มิติ

กูเกิล เอิร์ธ - โลก

แผนที่ของโลก
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
7,874 x 5,605 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,545 x 3,007 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,511 x 3,002 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,509 x 2,973 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
5,400 x 2,700 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
4,800 x 2,400 พิกเซล
แผนที่ของโลก
World Map.jpg
4,014 x 2,141 พิกเซล