Här hittar du kartor över Stavanger samt en del fakta om Stavanger, från WorldMapFinder (Kartor över Stavanger, Översikt över Stavanger, Sevärdheter i Stavanger, Stavanger Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Stavanger

Karta över Stavanger
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Stavanger
stavanger city map.png
2,500 x 4,917 pixel
Karta över Stavanger
Stavanger-map-Oscars-gate-24.g...
1,942 x 2,592 pixel
Karta över Stavanger
Stavanger-map-original.gif
1,942 x 2,592 pixel
Karta över Stavanger
20080722125530!Stavanger city ...
1,500 x 2,955 pixel
Karta över Stavanger
20080807125049!Stavanger city ...
1,500 x 2,955 pixel
Karta över Stavanger
20080903131916!Stavanger city ...
1,500 x 2,955 pixel
Karta över Stavanger
20090610224846!Stavanger city ...
1,500 x 2,955 pixel