Här hittar du kartor över Sandnes samt en del fakta om Sandnes, från WorldMapFinder (Kartor över Sandnes, Översikt över Sandnes, Sevärdheter i Sandnes, Sandnes Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Sandnes

Karta över Sandnes
Google Earth
1024 x 768 pixel