Här hittar du kartor över Oslo samt en del fakta om Oslo, från WorldMapFinder (Kartor över Oslo, Översikt över Oslo, Sevärdheter i Oslo, Oslo Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Oslo

Stad

Karta över Oslo
Google Earth
1024 x 768 pixel
Karta över Oslo
243 Oslo%20Route%20Map.jpg
3,398 x 2,264 pixel
Karta över Oslo
oslo-map.jpg
2,681 x 1,701 pixel
Karta över Oslo
4.png
2,285 x 3,500 pixel
Karta över Oslo
LHC Oslo.jpg
2,000 x 1,419 pixel
Karta över Oslo
map oslo.gif
1,799 x 1,809 pixel
Karta över Oslo
oslo.gif
1,799 x 1,809 pixel
Karta över Oslo
oslo-metro-map.gif
1,729 x 1,585 pixel