Här hittar du kartor över Kristiansund samt en del fakta om Kristiansund, från WorldMapFinder (Kartor över Kristiansund, Översikt över Kristiansund, Sevärdheter i Kristiansund, Kristiansund Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Kristiansund

Karta över Kristiansund
Google Earth
1024 x 768 pixel