Här hittar du kartor över Florø samt en del fakta om Florø, från WorldMapFinder (Kartor över Florø, Översikt över Florø, Sevärdheter i Florø, Florø Turism ). Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande.

Google Earth - Florø

Karta över Florø
Google Earth
1024 x 768 pixel